Skip to content

Ανακοίνωση 03 Ιουνίου 2018

skf

Το Δ. Σ του Συνδέσμου Καθηγητών Φυσικής συνήλθε εκτάκτως σε συνεδρία την Κυριακή 03/06/2018 για να συζητήσει το θέμα που δημιουργήθηκε σε σχέση με την απόφαση του Υ.Π.Π να δώσει τις 10 μονάδες που αντιστοιχούσαν στο 11ο θέμα του δοκιμίου των Παγκυπρίων Εξετάσεων για το μάθημα της Φυσικής σε όλους τους εξεταζόμενους του μαθήματος και αποφάσισε ομόφωνα να εκδώσει την παρούσα ανακοίνωση.

Πρωτίστως εκφράζουμε την αμέριστη συμπαράσταση προς τους μαθητές μας για την προσπάθεια που καταβάλλουν την εξεταστική περίοδο που διανύουμε, τους ευχόμαστε καλά αποτελέσματα και κάθε καλό στην μετέπειτα πορεία τους.  Να ξέρουν ότι οι Παγκύπριες Εξετάσεις και τα αποτελέσματα σε αυτές είναι σημαντικά αλλά σίγουρα δεν είναι η τελευταία ευκαιρία για να πετύχουν τους στόχους τους. Ακόμα τους παροτρύνουμε να μην σταματήσουν να κυνηγούν τα όνειρα τους, όσες δυσκολίες και αν συναντήσουν.

Αντιλαμβανόμαστε  πλήρως την αγωνία  και ενστερνιζόμαστε  το αίσθημα ευθύνης όλων των εμπλεκομένων, όμως οφείλουμε να παρατηρήσουμε ότι αν εκδήλωναν μικρό μέρος του ενδιαφέροντος αυτού για τα βαθύτερα προβλήματα της παιδείας γενικότερα, αλλά και του μαθήματος μας ειδικότερα, τα πλείστα από αυτά θα επιλύονταν χωρίς να πάρουν το χαρακτηρισμό χρόνιων στρεβλώσεων. Προβλήματα όπως η έλλειψη χρόνου, ασφάλειας, κατάλληλων συνθηκών και κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού ταλαιπωρούν καθημερινά τους μαθητές μας, με αποτέλεσμα το μάθημα να μην  γίνεται στο πλαίσιο που η φύση του, οι στοχεύσεις του, η σύγχρονη διδακτική μεθοδολογία και τα αποτελέσματα των διεθνών ερευνών απαιτούν. Το γεγονός αυτό έχει εμφανή αποτελέσματα τόσο στα μαθησιακά αποτελέσματα όσο και στη στάση που διαμορφώνουν οι μαθητές απέναντι στο μάθημα. Οι από καιρό εις καιρό διαβεβαιώσεις που ακολουθούν εμφαντικές εξαγγελίες δεν κατέστησαν δυνατόν να λύσουν τα προβλήματα και ως εκ τούτου καλούμε  εκ νέου τους γονείς και  κάθε αρμόδιο στο Υ.Π.Π να ενσκήψουμε στα προβλήματα αυτά και να τροχιοδρομήσουμε λύσεις.

Αναφορικά με το εξεταστικό δοκίμιο της Φυσικής , είναι γεγονός πως αρκετές φορές εμφανίζονται λάθη, παραλείψεις, ασάφειες, αστοχίες που είτε τυγχάνουν της βέλτιστης δυνατής διαχείρισης μέσω των οδηγιών διόρθωσης είτε είναι ελάσσονος σημασίας.

Τα προβλήματα αυτά προκύπτουν από το γεγονός ότι η σύνταξη ενός δοκιμιού Φυσικής είναι μια πολύπλοκή, επίπονη και απαιτητική διαδικασία αφού απαιτείται:

  • Να επιλεχθούν οι υπό αξιολόγηση δείκτες – στόχοι και να αντιστοιχηθούν με τις αξιολογούμενες ικανότητες.
  • Να εκπονηθούν σαφείς και κατανοητές εκφωνήσεις και περιγραφές με τη χρήση εξειδικευμένου λεξιλογίου.
  • Να σταθμιστούν οι αριθμητικές μεταβλητές των προβλημάτων.
  • Να γίνουν κατατοπιστικά σχήματα και διαγράμματα.
  • Να ισοζυγιστεί το γραπτό με τις προβλεπόμενες προδιαγραφές διαβάθμισης.

Σημειώνουμε πως για τη σύνταξη των εξεταστικών  δοκιμίων των μικρότερων τάξεων αφιερώνουμε πάρα πολλές ώρες οι οποίες όμως δεν αναγνωρίζονται και δεν προσμετρούνται από την εργοδοσία για  την κατανομή του εκπαιδευτικού έργου.

Η προσδοκία  ότι ένα αλάθητο  δοκίμιο Φυσικής στο επίπεδο των Παγκυπρίων Εξετάσεων μπορεί να συνταχθεί σε 24 ώρες όπως προβλέπει η νομοθεσία και με τον μικρό αριθμό των θεματοθετών που λόγω περικοπών ορίζει η υπηρεσία, έχει εξαιρετικά χαμηλή πιθανότητα επαλήθευσης και όσοι αποδέχονται να φέρουν εις πέρας μια τέτοια αποστολή αναλαμβάνουν τεράστιο ρίσκο.

Πριν μερικά χρόνια στην προσπάθεια μας να ελαχιστοποιήσουμε τα προβλήματα που εμφανίζονται στο δοκίμιο, καταθέσαμε εισηγήσεις υπό τη μορφή πρότασης νόμου η οποία, ανάμεσα σε άλλα, προέβλεπε την αύξηση του χρόνου σύνταξης του δοκιμίου, την αύξηση του αριθμού των θεματοθετών, καθώς και του καθορισμού ρόλου στον κάθε ένα θεματοθέτη ώστε να διασφαλίζεται η εγκυρότητα η ποιότητα και η αξιοπιστία του γραπτού στο πνεύμα της υφιστάμενης νομοθεσίας.

Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς τότε δεσμευτήκαν να μελετήσουν τις εισηγήσεις εκείνες  και να επανέλθουν αλλά το θέμα πέρασε στις ελληνικές καλένδες. Καλούμε εκ νέου τους αρμοδίους να επανεξετάσουν το θέμα ώστε να ελαχιστοποιήσουμε την πιθανότητα να εμφανιστούν προβλήματα στα δοκίμια τις επόμενες χρονιές.

Όσον αφορά στο φετινό εξεταστικό δοκίμιο και την επίμαχη διατύπωση, η ομάδα βαθμολογητών παρατήρησε το συγκεκριμένο ατόπημα όμως η εκτίμηση ήταν ότι δεν θα είχε επηρεάσει τους μαθητές στην επίλυση της άσκησης από τη στιγμή που δηλωνόταν σε προηγούμενο σημείο της άσκησης με τι αντιστοιχούσε σε κάθε περίπτωση η γωνιακή επιτάχυνση αγ. Στο σημερινό στάδιο της βαθμολόγησης και με όσους βαθμολογητές μπορέσαμε να ανταλλάξουμε απόψεις η εκτίμηση αυτή φαίνεται ότι ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Φυσικά, δεν αμφισβητούμε το δικαίωμα κάποιου μαθητή να επικαλεστεί ότι το συγκεκριμένο ατόπημα  τον αποπροσανατόλισε και αναγνωρίζουμε το δύσκολο της απόφασης της αρμόδιας αρχής να κρίνει ως βάσιμο ένα τέτοιο ισχυρισμό ή να τον απορρίψει.

Με δεδομένη την απόφαση της αρμόδιας αρχής να δοθούν οι 10 μονάδες για την άσκηση αυτή και επειδή οι μαθητές που έχουν λύσει ολικώς η μερικώς την άσκηση έχουν εκφράσει έντονα το  αίσθημα ότι αδικούνται, εισηγούμαστε τις ακόλουθες ενέργειες ως μια συνολική διευθέτηση του θέματος:

α) Να δοθούν 10 μονάδες σε όλους τους εξεταζόμενους και να αναχθεί στη συνέχεια ο βαθμός τους από τα 110  στο 20 για σκοπούς απόλυσης. Με τον τρόπο αυτό επωφελούνται όλοι οι μαθητές και δεν αλλάζει η σειρά κατάταξης τους στο μάθημα της Φυσικής.

β) Να δοθούν μέχρι και 2 υπεράριθμες θέσεις σε όσες σχολές και τμήματα είναι υποχρεωτικό μάθημα η Φυσική ώστε να εκμηδενισθεί η πιθανότητα κάποιος μαθητής να αισθάνεται αδικημένος σε μια σημαντική εξέλιξη όπως είναι η  πρόσβαση στη σχολή της επιθυμίας του.

Τέλος δηλώνουμε ότι με πνεύμα σύμπνοιας και συνεργασίας μένουμε μακριά από οποιαδήποτε δημόσια αντιπαράθεση αποσκοπεί στη δημιουργία εντυπώσεων και είμαστε πάντα πρόθυμοι να συνεργαστούμε με κάθε εμπλεκόμενο ώστε το δημόσιο σχολείο να αποτελεί επιλογή για τον κάθε ένα γονιό και όχι λύση ανάγκης αλλά και  οι μαθητές μας να μην αισθάνονται μειονεκτικά αλλά περήφανοι που μετείχαν της δημόσιας παιδείας της χώρας τους.

Δ.Σ Συνδέσμου Καθηγητών Φυσικής ( ΟΕΛΜΕΚ)